Uitnodiging aan veteranen voor bijwonen aanleg Witte Anjerperkjes

Gemeente Overbetuwe en Vereniging VeteranenOverbetuwe nemen het initiatief voor de aanleg van Witte Anjerperkjes. Deze staan symbool voor de waardering voor veteranen. In Overbetuwe worden op 18 juni, in aanloop naar de Nationale Veteranendag op zaterdag 25 juni, op 4 plekken anjerperkjes aangeplant. Ben je Overbetuwse veteraan? Dan ben je van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn, eventueel samen met je partner. 

Locaties

In Overbetuwe worden verspreid over de gemeente 4 Witte Anjerperkjes aangelegd:

  • In Driel rondom het sierhek van het borstbeeld van Generaal-majoor Sosabowski aan de Grote Molenstraat;
  • In Elst bij de Koningsboom op het Plein voor het gemeentehuis;
  • In Oosterhout tegenover het straatnaambord van de John Towlestraat bij de splitsing met de Peperstraat;
  • In Andelst rondom het Indië-monument op het Europaplein.

Deze locaties verwijzen naar de windrichtingen: Noord, Oost, Zuid en West. Samen staan zij symbool voor de wereldwijde inzet voor vrede en veiligheid van onze 350 Overbetuwse veteranen. 

Programma

Op 18 juni wordt om 09:00 uur, tegelijkertijd en met een kleine ceremonie, door Vereniging VeteranenOverbetuwe de laatste hand gelegd aan de anjerperkjes in Driel, Elst en Oosterhout. 

Om 10:30 uur zal tijdens een uitgebreidere ceremonie burgemeester Patricia Hoytink-Roubos met Overbetuwse veteranen in Andelst het laatste anjerperkje van de 4 locaties aanplanten. 

Daar zullen de burgemeester en de voorzitter van Vereniging VeteranenOverbetuwe spreken en wordt de Veteranenvlag gehesen. Ook worden witte anjers gelegd bij het Indië-monument ter herinnering aan de 6 inwoners van de voormalige gemeente Valburg die op het monument staan vermeld. Ter afsluiting is er een gezamenlijke lunch op het gemeentehuis in Elst. 

Aanmelden

Ben je veteraan en wil je graag aanwezig zijn? Dan ontvangen we graag jouw aanmelding via kabinet@overbetuwe.nl. Bij je aanmelding graag aangeven op welke locatie(s) je aanwezig wilt zijn en of je wilt deelnemen aan de gezamenlijke lunch op het gemeentehuis van Overbetuwe. 

Mocht er vervoer nodig zijn naar Andelst en aansluitend naar het gemeentehuis dan mag je dit ook aangegeven. Vereniging VeteranenOverbetuwe kan hier mogelijk iets in betekenen. Er is geen tenuevoorschrift. Het dragen van de baret met groot model decoraties en veteranenspeld, mocht je die hebben, wordt op prijs gesteld.