Home

De vereniging VeteranenOverbetuwe is opgericht met als doel de belangen te behartigen voor veteranen die woonachting zijn in de gemeente Overbetuwe.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het opstarten, begeleiden en uitvoeren van projecten dóór en vóór veteranen en het ondersteunen van de gemeente Overbetuwe bij veteraan-gerelateerde activiteiten.

Alle veteranen, wonende in de gemeente Overbetuwe, zijn lid van deze vereniging, wel wordt er een onderscheid gemaakt in “betalende” en “niet-betalende” leden.

REGISTREREN ALS LID