Home

De vereniging VeteranenOverbetuwe is opgericht voor veteranen woonachting in de gemeente Overbetuwe en heeft de belangenbehartiging van de veteranen in de gemeente Overbetuwe als doel.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het opstarten, begeleiden en uitvoeren van projecten door en voor veteranen en het ondersteunen van de gemeente Overbetuwe bij veteraan-gerelateerde activiteiten.

Alle veteranen, wonende in de gemeente Overbetuwe, zijn lid van deze vereniging, wel wordt er een onderscheid gemaakt in “betalende” en “niet-betalende” leden.

AANMELDEN ALS LID