Elster Veteraan Johan Gielink naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Zaterdag 23 oktober is op 93 jarige leeftijd overleden de Indië-veteraan Johan Gielink.

Johan was trouw lid van de Elster Veteranen sociëteit die later is opgegaan in de Vereniging VeteranenOverbetuwe.

Vandaag 30 oktober 2021 hebben we met een aantal leden van de Vereniging VeteranenOverbetuwe de eer gehad om de Elster veteraan Johan Gielink naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.

Leden Vereniging VeteranenOverbetuwe houden hun uitgestelde ALV.

Het bestuur van de vereniging VeteranenOverbetuwe organiseert 10 september 2021 de Algemene Ledenvergadering voor 2021.

Onder normale omstandigheden had deze vergadering in januari 2021 moeten plaatsvinden. Het bestuur is desondanks blij dat binnen de nu geldende regelgeving de ALV kan plaatsvinden.

De agenda en het jaarverslag 2020 staan online (klikken op de vetgedrukte en onderstreepte tekst).

Vragen en opmerkingen hierover kunnen tot 10 dagen voorafgaande aan de vergadering gestuurd worden naar de voorzitter.

Het bestuur is tevens op zoek naar uitbreiding. Voelt u zich geroepen het bestuur te versterken, geeft u zich dan op bij de voorzitter.

Alle veteranen die wonen in de gemeente Overbetuwe zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen meebeslissen. De ALV wordt gehouden op vrijdag 10 september van 19.30 tot 20.30 uur het zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34 in Elst. Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Heeft u vervoer nodig? Neem even contact op met de voorzitter.

HET IS IN HET KADER VAN DE HUIDIGE CORONAREGELINGEN VERPLICHT U VOORAF AAN TE MELDEN via voorzitter@veteranenoverbetuwe.nl

Dodenherdenking 2021

Vandaag 4 mei is het Dodenherdenking. Omdat wij als Veteranen ons erg betrokken voelen bij het herdenken hebben wij vanmiddag als Bestuur Vereniging VeteranenOverbetuwe namens alle Veteranen uit onze gemeente in een 6-tal kernen van de Gemeente Overbetuwe een Bloemengroet gebracht.