Nieuwsbrief

Beste Veteraan
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Vereniging VeteranenOverbetuwe.
Inmiddels zijn we al meer dan zes maanden in de ban van COVID-19. Dit brengt een totaal andere benadering met zich mee. Normaliter hadden we in het voorjaar al een bijeenkomst georganiseerd en zouden we ook in najaar een bijeenkomst organiseren. Helaas kunnen we dit niet organiseren, zeker nu in de aanloop naar de 2e golf zitten.
Toch willen we jullie informeren over een aantal zaken.
Herdenken
Op 4 mei Dodenherdenking, er is toen in de verschillende kernen van de Gemeente Overbetuwe ’s avonds de Dodenherdenking georganiseerd. Door de maatregelen rondom COVID-19 konden wij daarbij niet aanwezig zijn, jullie moeten weten dat we het daar erg moeilijk mee hadden.
Wij hebben onze bijdrage aan de Dodenherdenking toen op eigen wijze ingevuld. Wij hebben met het bestuur bij de verschillende monumenten en begraafplaatsen een bloemengroet gebracht. Op deze wijze hebben we toch een bijdrage kunnen leveren aan de Dodenherdenking 2020. Om jullie een impressie te geven hieronder een tweetal foto’s.

De Airborne-herdenkingen in september hebben we thuis gevolgd. Ook hier was er door de maatregelen rondom COVID-19 niet de mogelijkheid actief aanwezig te zijn bij de verschillende herdenkingen. Wij als bestuur hebben het verzoek gerespecteerd niet aanwezig te zijn bij de Airborne-herdenkingen en de herdenkingen thuis gevolgd.
Rabo Clubsupport
De Vereniging VeteranenOverbetuwe doet mee aan Rabo Clubsupport
Als Vereniging VeteranenOverbetuwe doen we ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport. Hiermee ondersteunt de Rabobank met kennis, netwerk en financiën clubs, verenigingen en stichtingen. Doel is om hen sterker te maken voor nu en in de toekomst. Help jij mee ons doel te behalen? Als lid van de Rabobank kun je namelijk stemmen. Jij bepaalt wie er een financiële ondersteuning krijgt door de stemmen. Van 5 tot 25 oktober kun je je stem uitbrengen. Dat kan door in te loggen op de Rabobank app of op de website. Ga in dat laatste geval naar ‘zelf regelen’ en vervolgens naar ‘Mijn lidmaatschap.’ Daar kun je klikken op Rabo ClubSupport en vervolgens vijf stemmen uitbrengen. Maximaal twee daarvan kunnen op dezelfde club, vereniging of stichting zijn.
We zouden het als Vereniging VeteranenOverbetuwe heel leuk vinden als je twee van je stemmen op ons uit wil brengen in de genoemde periode!
Let wel op: Je moet lid zijn van de bank, alleen een betaalrekening hebben is niet genoeg. Lid worden doe je via Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe. Heb je nog vragen over de actie, kijk dan op https://www.rabo-clubsupport.nl/maas-en-waal–oost-betuwe/deelnemers.

Nawoord
De Vereniging VeteranenOverbetuwe hoopt samen met jullie dat we snel weer terug naar “normaal” kunnen. Maar we moeten ook reëel zijn, dus voorlopig zullen we het met een aangepaste agenda moeten doen.
Voor de komende tijd gaan we onderzoeken hoe we weer ’n bijeenkomst kunnen organiseren.
Er is net bekend gemaakt dat het Winterfestijn in Elst dit jaar niet georganiseerd gaat worden. De laatste 2 jaar organiseerde we daar onze eindejaarborrel. Dus ook voor deze activiteit gaan we iets anders bedenken.
Voor begin volgend jaar staat de Algemene Ledenvergadering op het programma ook hiervoor gaan we bekijken hoe we deze kunnen COVID-Proof kunnen organiseren.
Vacature: Een van de zittende bestuursleden heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Geïnteresseerde voor een functie in het bestuur van de Vereniging Veteranenoverbetuwe kunnen zich melden bij het bestuur.