Algemene Leden Vergadering 2018

Het bestuur van de Vereniging VeteranenOverbetuwe nodigt alle leden (en partners) uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018.

Datum / tijd:
zaterdag 17 februari 2018 van 14.00 tot 15.00 uur.

Locatie:
Zalencentrum Onder de Toren
Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, Elst

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de bar.

Bij de bestuursverkiezing is voorzitter Wim van Mierlo aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten dienen zich 10 dagen voorafgaande aan deze vergadering te melden bij de secretaris.

Alle veteranen uit onze gemeente zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen meebeslissen.

Vragen en opmerkingen hierover kunnen tot 10 dagen voorafgaande aan de vergadering gestuurd worden naar de secretaris.

Heeft u vervoer nodig? Neem even contact op met secretaris Daan van der Graaf.

De volgende stukken: