Voorzittershamer veteranen overgedragen

Zaterdag 5 maart jl. heeft Wim van Mierlo het voorzitterschap van de Vereniging VeteranenOverbetuwe overgedragen aan Michel van Putten.

Wim van Mierlo (links) wenst Michel van Putten (rechts) succes met het voorzitterschap

Zaterdagmiddag vond de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging VeteranenOverbetuwe plaats. Tijdens deze vergadering is, na een periode van 5 jaar, het voorzitterschap door Wim van Mierlo overgedragen aan Michel van Putten.

Michel is actief diendend veteraan, hij is al lid vanaf het ontstaan van de vereniging. Sinds vorig jaar is Michel toegetreden tot het bestuur van de vereniging.

Wim werd door het bestuur bedankt voor al zijn werk als voorzitter. Wim was de eerste voorzitter en mede-oprichter van de Vereniging VeteranenOverbetuwe die inmiddels 5 jaar bestaat.