Veteranen Borrel op Bronbeek

De Commandant van het Koninklijk Tehuis Oud Militairen & Museum Bronbeek nodigt alle (postactief & actief dienende) veteranen (en belangstellenden) met partner in de regio Arnhem uit voor de veteranenborrel op donderdag 18 april 2019.

Alle veteranen/belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een hapje en een drankje in de Poorterszaal van het hoofdgebouw op Bronbeek.

Het museum is vrij toegankelijk voor de veteranen/belangstellenden en hun partner, aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Indien u ingaat op de uitnodiging is het verzoek dat u in verband met de cateringvoor 11 april een mailtje stuurt naar Bronbeek en aangeeft met hoeveel personen u deelneemt aan de veteranenborrel. loket.bronbeek@mindef.nl

Noteer de volgende datum ook: 27 juni 2019. Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen & Museum Bronbeek