Vereniging VeteranenOverbetuwe bezoekt Museum Niemandsland in Gendt

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert de vereniging VeteranenOverbetuwe, in samenwerking met het Betuws Oorlog Informatie Centrum en het oorlogsmuseum Niemandsland in Gendt, een excursie naar het genoemde museum.

De medewerkers van het museum zullen ons die middag het nodige vertellen over de geschiedenis in de 2e wereldoorlog in de periode 1944-1945, in de Betuwe. Verder is er volop gelegenheid de collectie te bekijken en hierover met de medewerkers in gesprek te gaan.

Datum: zaterdag 23 maart 2019. Locatie: museum Niemandsland, Nijmeegsestraat 19, 6691 CK, Gendt. Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor koffie en een drankje na het programma wordt gezorgd. Daar het museum graag weet op hoeveel mensen zij moeten rekenen, graag een opgave aan de secretaris secretaris@veteranenoverbetuwe.nl   graag voor 18 maart 2019.  

U komt op eigen gelegenheid naar het museum. Als er leden zijn die vervoer nodig hebben, dit graag aangeven bij de secretaris. Komt allen en neem gerust uw mede-veteraan mee.

Het bestuur hoopt op een mooie opkomst.