Nieuw-Guinea Herinneringskruis voor Overbetuwse Veteraan

Vrijdag 23 februari jongstleden heeft de heer Co Willemsen uit handen van de burgemeester van Overbetuwe, mevrouw Hoytink-Roubos, het Nieuw-Guinea Herinneringskruis ontvangen. De heer Willemsen maakte deel uit van de bemanning van de Hr. Ms. Karel Doorman, het laatste vliegdekschip van de Koninklijke Marine. Vanwege veranderde criteria kwam de bemanning van dit schip alsnog in aanmerking voor de onderscheiding.

Vanwege zijn hoge leeftijd was de heer Willemsen niet in staat om bij de uitreikingsceremonie in Den Helder aanwezig te zijn. Het was een eer voor de burgemeester om deze onderscheiding namens het Ministerie van Defensie uit te mogen reiken.

Namens VeteranenOverbetuwe waren de voorzitter en secretaris van de vereniging bij de uitreiking aanwezig.

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis was bestemd voor Nederlandse militairen van de 3 krijgsmachtonderdelen. Zij moeten tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal 3 maanden in dienst zijn geweest in het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea of de daaromheen liggende wateren. Het herinneringskruis wordt uitgereikt door de minister van Defensie.

In het begin van de 21e eeuw werden de criteria voor toekenning verruimd en zo kwam een kleine groep veteranen alsnog voor het kruis in aanmerking. (bron: Nieuw-Guinea Herinneringskruis | Onderscheidingen | Defensie.nl)