Elster Veteraan Johan Gielink naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Zaterdag 23 oktober is op 93 jarige leeftijd overleden de Indië-veteraan Johan Gielink.

Johan was trouw lid van de Elster Veteranen sociëteit die later is opgegaan in de Vereniging VeteranenOverbetuwe.

Vandaag 30 oktober 2021 hebben we met een aantal leden van de Vereniging VeteranenOverbetuwe de eer gehad om de Elster veteraan Johan Gielink naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.