Bijwonen ronde tafel gesprekken commissie Buitenlandse Zaken inzake “meerjarig Indië onderzoek”. 

 17 feb 2022 was de langverwachte presentatie van de uitkomsten van het onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949”, door de 3 onderzoeksinstituten NIOD, KITLV en NIMH. Waar velen al bang voor waren en de voortekenen dat ook al duidelijk aangaven, bleek het een eenzijdig ongebalanceerd verhaal, gefocust op het veronderstelde structurele en systematische gebruik van extreem geweld door de Nederlandse Krijgsmacht. 

De Kamerbrief van dec 2016, die de randvoorwaarden voor het onderzoek aangaf, sprak duidelijk over een breed en gebalanceerd onderzoek waarin alle partijen zouden moeten worden belicht in de complexe omgeving en tijdsgeest van toen en naast het gebruik van geweld ook duidelijk aandacht zou moeten worden besteed aan het geweldloze optreden. De onderzoekers hebben echter een eigen interpretatie gehanteerd en de beschreven periode onderzocht vanuit een antikoloniaal gezichtspunt, enkel en alleen gericht op het extreme geweldsgebruik door de Nederlands militairen, onze collega veteranen. Daar waar Remy Limpach in zijn boek “De brandende kampongs van generaal Spoor” nog aangaf dat de meeste Nederlandse militairen ‘schone handen’ hadden, werd dit in het voorliggend onderzoek niet zo geconcludeerd, hiermee de suggestie openlatend dat alle Indië veteranen zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. 

Het Veteranen Platform (VP) heeft op verschillende momenten officieel gereageerd op de (voor-) publicaties, zoals bij de officiële presentatie op 17 feb. Op 2 maart heeft het VP nog een open brief gestuurd aan de Kamerleden met de oproep de resultaten van het onderzoek te toetsen aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke Kamerbrief. De officiële standpunten van het VP kunt u terugvinden op onze site: https://veteranenplatform.nl/oproep-om-een-vervolg-te-geven-aan-de-uitkomsten-van-het-indie-onderzoek/. 

Momenteel buigt de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer zich over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma. In dat kader organiseert men op 23 en 30 mei in 5 blokken een 6 tal zgn ‘ronde tafel gesprekken’ met belanghebbenden. Men probeert zich hiermee een zo compleet mogelijk beeld te vormen om in een later stadium in debat te gaan met het Kabinet over de uitkomsten van het onderzoek. 

Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de verschillende ronde tafel gesprekken en de geplande deelnemers. Het VP zal, samen met het NLVi het spits afbijten op ma 23 mei om 10.00 uur. 

Om ons standpunt over de uitkomsten van het onderzoek te onderstrepen en de steun aan onze Indië-veteranen te benadrukken, zou het fantastisch zijn indien veteranen massaal aanwezig zijn op de publieke tribune. Iedereen wordt dus uitgenodigd bij een of meerdere sessies aanwezig te zijn. 

Om de drempel om naar den Haag te reizen voor veteranen te verlagen, draagt het VP graag bij in de kosten, hetzij voor openbaar vervoer, dan wel met een kilometervergoeding;
(Openbaar vervoer: treinkaartje 2e klasse tot een maximum van € 60,–; Kilometervergoeding tot een maximum van 100 km enkele reis (€ 0,30 /km), exclusief parkeerkosten.)

Hiervoor kunt u contact opnemen met het ondersteuningsbureau van het VP via mailadres: info@veteranenplatform.nl Gelieve daarbij aan te geven bij welke lidorganisatie u bent aangesloten en wanneer u bij welk ronde tafel gesprek aanwezig zou willen zijn. 

Door als veteranengemeenschap fysiek aanwezig te zijn bij de gesprekken maken we onze parlementariërs duidelijk dat we bereid zijn verantwoording af te leggen, maar wel op een gebalanceerde manier, die zowel onze geschiedenis als onze veteranen recht doet. 

Schema ronde tafel gesprekken commissie Buitenlandse Zaken inzake Meerjarig Indië onderzoek 

Blok 1: Maandag 23 mei 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

10.00-11.00 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de koepel Veteranenplatform; 

– Twee personen aan te dragen door de koepel Veteraneninstituut; 

11.00-12.00 uur (Thorbeckezaal)

– Twee personen aan te dragen door de koepel Nationaal Indië-monument 1945- 1962; 

– Een persoon namens Stichting 4 en 5 mei; 

– Een persoon namens Stichting herdenking 15 augustus. 

Blok 2: Maandag 23 mei 2022 van 14.30 tot 15.30 uur (Thorbeckezaal) 

– Dr. Rémy Limpach, NIMH, auteur van het boek ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ (2016) (is ook projectleider van het deelproject ‘Asymmetrische Oorlogvoering); 

– David van Reybrouck, auteur van het boek Revolusi (2020); 

– Henk Schulte Nordholt, buitengewoon hoogleraar in de Indonesische geschiedenis aan het Instituut voor Regiostudies van de Universiteit Leiden Tevens lid van de wetenschappelijke adviescommissie 

– Onderzoeker betrokken bij het deelonderzoek van het onderzoeksprogramma ‘Dekolonisatieoorlogen vergelijken: extreem geweld tijdens herbezetting en irreguliere oorlogvoering, 1945-1975’ 

– Mart de Kruif, vml. Commandant Landstrijdkrachten 

Blok 3: Maandag 23 mei 2022 van 15.30 tot 16.15 uur (Thorbeckezaal) 

– Ambassadeur van de Republiek Indonesië in Den Haag, dhr. H.E. Mayerfas 

Blok 4: Maandag 30 mei 2022 van 13.00 tot 14.30 uur (Thorbeckezaal) 

– Twee personen aan te dragen door de Stichting ARQ (Stichting Pelita valt hieronder); 

– Een persoon aan te dragen door Maluku 4 Maluku; 

– Twee personen die het perspectief kunnen geven van Indonesië, suggesties voor namen vragen aan advocaat Liesbeth Zegveld en/of ambassadeur van Indonesië in Nederland. 

Blok 5: Maandag 30 mei 2022 van 14.30 tot 16.00 uur (Thorbeckezaal) 

– Twee personen aan te dragen door de koepel Stichting Het Indisch Platform; 

– Een dienstweigeraar; 

– Een persoon aan te dragen door Federatie Indische Nederlanders; 

– Een persoon aan te dragen door Stichting Indisch Platform 2.0; 

– Een persoon aan te dragen door Stichting AURORE.