Betuwse Veteranen dag

Van 7 t/m 13 oktober 2019 wordt op het Landgoed Schoonderlogt in de gemeente Overbetuwe the Island 44-45 “Het verhaal van de Betuwe” georganiseerd.

Tijdens dit evenement wil een samenwerkingsverband bestaande uit de organisatie van the Island 44-45, de Vereniging Veteranen Overbetuwe en twee vertegenwoordigers uit veteranen gemeenschap uit de Gemeente Neder-Betuwe en Gemeente Lingewaard donderdag 10 oktober een Betuwse Veteranen dag organiseren. Bijzonder hierin is de samenwerking tussen de veteranen uit drie Betuwse gemeenten.

Graag willen wij u en uw partner uitnodigen voor de Betuwse Veteranendag op donderdag 10 oktober 2019. Het programma voor deze veteranendag start om 12:00 uur

Er worden lezingen gegeven door Luitenant-Generaal Mart de Kruif en de heer Arjan Erkel. Daarnaast is er voldoende tijd voor een gezellig samen zijn waar veteranen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De dag wordt afgesloten met een de bekende Blauwe Hap welke wordt bereid en aangeboden door 240 Diensten Compagnie van de Koninklijke Landmacht, het programma eindigt om 18:00uur.

Voor aanmelden en eventuele vragen kunt u mailen naar info@veteranenoverbetuwe.nl

Veteranen uit de Gemeente Lingewaard, Overbetuwe en Neder-Betuwe ontvangen een uitnodiging hiervoor.