Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de Vereniging VeteranenOverbetuwe nodigt alle leden (en partners) uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Alle veteranen uit onze gemeente zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen meebeslissen.

Datum: zaterdag 26 januari 2019 van 15.00 tot 16.00 uur.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de bar.

Locatie: het zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, Elst

Komt allen en neem gerust je medeveteraan mee!