Algemene Leden Vergadering 2022

Het bestuur van de Vereniging VeteranenOverbetuwe nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 2022. Het bestuur gaat er vanuit dat deze vergadering binnen de kaders van de coronaregelgeving door kan gaan. De vergadering zal plaats vinden op zaterdag 05 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur.

De volgende stukken zijn van belang voor deze vergadering:

Het verslag van de ALV 2021 is reeds gedeeld met alle aanwezigen van deze ALV.

Vragen en opmerkingen hierover kunnen tot 10 dagen voorafgaande aan de vergadering gestuurd worden naar de voorzitter.

Bij de bestuursverkiezing is voorzitter Wim van Mierlo aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich 10 dagen voorafgaande aan deze vergadering te melden bij de voorzitter. In het bestuur zal vervolgens de verdeling van de taken plaatsvinden.

Alle veteranen uit onze gemeente zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen mee beslissen. Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de bar.

Datum: zaterdag 5 maart 2022 van 14.30 tot 16.00 uur.
Locatie: het zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, Elst

Heeft u vervoer nodig? Neem even contact op met voorzitter@veteranenoverbetuwe.nl Graag vooraf aanmelden via voorzitter@veteranenoverbetuwe.nl

Nadere informatie is te verkrijgen via info@veteranenoverbetuwe.nl