Afscheid Herman Willemsen

Herman Willemsen
Foto: Erik van ’t Hullenaar

Dinsdag 18 april jl. is de Overbetuwse Korea-veteraan Herman Willemsen na een kort ziekbed overleden.

Op zaterdag 22 april jl. hebben enkele veteranen van de Vereniging VeteranenOverbetuwe samen met de familie en bekenden afscheid genomen van Herman.

“Old soldiers never die, they just fade away”.